Om

Hej!

Jag heter Ola Gustafson och jag driver byggföretaget Tradition Bygghantverk.

Tradition Bygghantverk har sin bas i Långstorp utanför Höör, och erbjuder byggnadsvård till dig som bor med några mils radie från Lund. Har du ett gammalt hus i behov av restaurering? Tillsammans ser vi över huset och utför vid behov sedan arbetet med hänsyn till husets kulturhistoriska och estetiska värde. Jag använder i första hand traditionella material och metoder för att göra det till ett vackrare och mer levande hem. Oftast samarbetar jag med några få utvalda byggföretag.

Jag har ett stort intresse för naturliga material, estetiken i gamla hus och traditionellt hantverk. Jag ser hellre att gamla hus bevaras än att man river och bygger nytt. Äldre hus håller ofta hög kvalitet. Delar av huset kan vara väl värda att bevara också vid en omfattande renovering.

Jag har en bred kunskapsbas att stå på. Min examen har jag från bygghantverksprogrammet vid institutionen för kulturvård på Göteborgs Universitet. På gymnasiet gick jag trätekniska programmet och arbetade sedan som möbelsnickare. Jag har även en ettårig utbildning i forntida hantverk och nu undervisar jag ibland för Holma Folkhögskola på kursen Praktisk Byggnadsvård. http://www.holmafolkhogskola.se/praktisk-byggnadsvard-med-fokus-pa-trahantverk/

Ni kan också följa mig på Facebook!

Nu är vi även medlemmar i ”Bevis” som samlar de entreprenörer med stor och bred kompetens inom byggnadsvård.